Εκτύπωση

Ιστιοσανίδα

Το τμήμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και λειτουργεί κατά περιόδους ανάλογο με το ενδιαφέρον συμμετοχής.